Om AEF

AEF är en riksomfattande ideell förening för vuxna adopterade från Etiopien och Eritrea med säte i Stockholm. AEF är politiskt och religiöst oberoende. AEF är ett forum där medlemmarna kan dela erfarenheter och få ökade kunskaper kring det specifika med att vara adopterad från Etiopien/Eritrea. AEF bildar ett nätverk som knyter samman vitt skilda människor med olika behov, och där var och en tar till sig och delar med sig av det han eller hon vill. AEF vänder sig också till andra som vill engagera sig i en växande medlemsförening.

 

Den 13 februari 2018 skickades denna skrivelse till Sveriges riksdag och regering samt berörda myndigheter. 

Adoption börjar med en adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln

Hela skrivelsen finns att läsa här: AEF skrivelse 180213